Padovan

НОВ STIX PUFFY CRICETI - Допълнителна храна за хамстери и други дребни гризачи.

STIX PUFFY CRICETI - Допълнителна храна за хамстери и други дребни гризачи.

STIX FRUIT - Допълваща храна за голям папагал 150гр.

STIX FLAKES - Допълваща храна за мини зайци, морски свинчета и чинчили - 100 гр

STIX HERBS - Допълваща храна за мини зайци, морски свинчета и чинчили - 100 гр

STIX COUNTRY - Допълваща храна за мини зайци, морски свинчета и чинчили - 100 гр

STIX SWEET - Допълваща храна за канарчета - 80 гр

STIX ENERGY - Допълваща храна за канарчета - 80 гр

STIX SWEET в/п екзот. 80 гр (10бр в кашон)

STIX HERBS в/п екзот. 80 гр (10брв кашон)

STIX ENERGY в/п екзот. 80 гр (10брв кашон)

STIX TROPIKAL в/п екзот. 80 гр (10брв кашон)

STIX средни папагали плодове - 100 гр(8бр в кашон)

STIX средни папагали мед и ядки - 100 гр(8бр в кашон)

Микс влакна

Юта влакна

SUNMIX COCORITE 850 gr